בכל פרויקט בעל השפעה על הסביבה – בין שמדובר בהקמת מפעל, שכונה חדשה, מט"ש או כביש – נדרש איזון עדין בין השגת המטרות של הפרויקט
בדרך האפקטיבית ביותר ובין מזעור הנזק הסביבתי שהוא עלול לגרום.
ליועצי אקו-ויז'ן ניסיון של יותר מעשור במציאת פתרונות מקיפים, כוללים ומתקדמים, גם בשטח וגם מול הרגולטורים.

בתוך_הדף_של_תסקירים_ותוכניות_סביבתיות

שירותינו בתחום זה:

dot-1 בדיקת היתכנות לקידום תכניות מבחינה סביבתית
dot-1 
תכניות לשיקום מפגעים וניהול הפרויקט בפועל
dot-1 
נספחי פסולת
dot-1 
נספחים נופיים-סביבתיים
dot-1 
סקר עצים
dot-1 
תסקירי השפעה על הסביבה
dot-1 
חוות דעת סביבתיות וניירות עמדה

צרו קשר ונשמח לתת מידע נוסף >>

בכל פרויקט בעל השפעה על הסביבה – בין שמדובר בהקמת מפעל, שכונה חדשה, מט"ש או כביש – נדרש איזון עדין בין השגת המטרות של הפרויקט
בדרך האפקטיבית ביותר ובין מזעור הנזק הסביבתי שהוא עלול לגרום.
ליועצי אקו-ויז'ן ניסיון של יותר מעשור במציאת פתרונות מקיפים, כוללים ומתקדמים, גם בשטח וגם מול הרגולטורים.

שירותינו בתחום זה:

dot-1 בדיקת היתכנות לקידום תכניות מבחינה סביבתית
dot-1 
תכניות לשיקום מפגעים וניהול הפרויקט בפועל
dot-1 
נספחי פסולת
dot-1 
נספחים נופיים-סביבתיים
dot-1 
סקר עצים
dot-1 
תסקירי השפעה על הסביבה
dot-1 
חוות דעת סביבתיות וניירות עמדה

צרו קשר ונשמח לתת מידע נוסף >>

בתוך_הדף_של_תסקירים_ותוכניות_סביבתיות