פרויקט "אצלנו בחצר"-

טיפוח שטחים פתוחים פרטיים בבאר שבע

עלות: 7,500,000 ש"ח סטטוס: הושלם שלב שיתוף הציבור,

אושרו תכניות הפיתוח הנופיות, בוצע פיתוח במתחם הפיילוט