חברת אקו-ויז'ן ניהלה ומנהלת פרויקטים מורכבים ועתירי תקציב עבור עיריות ומועצות אזוריות ומקומיות.
בכל פרויקט אנו מחויבים לעבודה מאומצת ורצופה, למקצועיות ולמצוינות, לאמינות גבוהה ולעמידה בלוחות זמנים. מטרתנו היא להגיע לתוצאות מצוינות עבורכם ועבור הסביבה בדרך היעילה והמתקדמת ביותר.

בין המשימות שאנו מבצעים בכל פרויקט:no-9

dot-1 מיפוי מצב קיים
dot-1 
עריכת תכנית עבודה
dot-1 תיאום וניהול של צוותי היגוי
dot-1 
הרצת הסכמים ומכרזים
dot-1 
ניהול משא ומתן מול מציעים וספקים
dot-1 הגשת דוחות מעקב וביצוע בחתכים שונים (תקציב, סטטוס ועוד)
dot-1 
פתרון בעיות תפעוליות מול ספקים
dot-1 
מעקב אחר פרסומים של הגורמים המממנים והגשת בקשות תקציב
dot-1 
ניתוח השלכות חיצוניות על הפרויקט ומתן המלצות

יש לנו ניסיון רב בניהול פרויקטים רחבי היקף.
קראו כאן על מה שעשינו בפרויקטים קודמים
>>

dot-1 הקמת מערכי פסולת
dot-1 
שיקום מפגעים
מיפוי המפגעים
גיבוש תכנית לפינוי
פיקוח על הפינוי בפועל
dot-1שיתוף ציבור והסברה
פילוח אוכלוסיית היעד
מפגשי שיתוף ציבור להפחתת התנגדויות ולהצפת בעיות
הפקת פעילויות חינוך והסברה להטמעה יעילה של הפרויקט

צרו קשר ונשמח לשמוע על הפרויקט שלכם >>

חברת אקו-ויז'ן ניהלה ומנהלת פרויקטים מורכבים ועתירי תקציב עבור עיריות ומועצות אזוריות ומקומיות.
בכל פרויקט אנו מחויבים לעבודה מאומצת ורצופה, למקצועיות ולמצוינות, לאמינות גבוהה ולעמידה בלוחות זמנים. מטרתנו היא להגיע לתוצאות מצוינות עבורכם ועבור הסביבה בדרך היעילה והמתקדמת ביותר.

בין המשימות שאנו מבצעים בכל פרויקט:

dot-1 מיפוי מצב קיים
dot-1 
עריכת תכנית עבודה
dot-1 תיאום וניהול של צוותי היגוי
dot-1 
הרצת הסכמים ומכרזים
dot-1 
ניהול משא ומתן מול מציעים וספקים
dot-1 הגשת דוחות מעקב וביצוע בחתכים שונים (תקציב, סטטוס ועוד)
dot-1 
פתרון בעיות תפעוליות מול ספקים
dot-1 
מעקב אחר פרסומים של הגורמים המממנים והגשת בקשות תקציב
dot-1 
ניתוח השלכות חיצוניות על הפרויקט ומתן המלצות

יש לנו ניסיון רב בניהול פרויקטים רחבי היקף.
קראו כאן על מה שעשינו בפרויקטים קודמים
>>

dot-1 הקמת מערכי פסולת
dot-1 
שיקום מפגעים
מיפוי המפגעים
גיבוש תכנית לפינוי
פיקוח על הפינוי בפועל
dot-1שיתוף ציבור והסברה
פילוח אוכלוסיית היעד
מפגשי שיתוף ציבור להפחתת התנגדויות ולהצפת בעיות
הפקת פעילויות חינוך והסברה להטמעה יעילה של הפרויקט

צרו קשר ונשמח לשמוע על הפרויקט שלכם >>no-9