החוקים והתקנות בתחומי התכנון והסביבה הם מאתגרים ומשתנים תדיר. יועצי אקו-ויז'ן מביאים עמם ניסיון רב בעבודה עם ומול הרגולטור, ידע עשיר בחקיקה ארצית ומקומית והיכרות מעמיקה עם דרכי עבודתם של גופי התכנון.

בין השירותים שאנו נותנים בתחום הסטטוטורי:

dot-1 ייצוג וקידום מול משרדי ממשלה
הסרת חסמים בירוקרטיים וקידום מהיר של תכניות.

dot-1 הטמעת חוקים סביבתיים (אריזות, פסולת אלקטרונית, אוויר נקי ועוד)
ייעוץ וליווי מול תאגידי מחזור ומול הרגולטורים בהליך בחירת הזרמים ובעמידה בתנאי החוק.

dot-1 חוות דעת סביבתיות
עריכת ניירות עמדה למשרדי ממשלה ולוועדות התכנון.

dot-1 קולות קוראים של משרדי ממשלה להשגת תקציבים
מענה מלא לקולות קוראים משלב בדיקת ההתאמה, דרך הכנת התכנית והגשתה ועד השגת התקציב.
ברשותנו ידע רב, היכרות מעמיקה וניסיון עשיר בעבודה מול הגורמים המתקצבים.

dot-1 חוקי עזר עירוניים
עריכה והטמעה של ערכים סביבתיים בחוקי העזר העירוניים.

צרו קשר ונשמח לעזור >>

החוקים והתקנות בתחומי התכנון והסביבה הם מאתגרים ומשתנים תדיר. יועצי אקו-ויז'ן מביאים עמם ניסיון רב בעבודה עם ומול הרגולטור, ידע עשיר בחקיקה ארצית ומקומית והיכרות מעמיקה עם דרכי עבודתם של גופי התכנון.

בין השירותים שאנו נותנים בתחום הסטטוטורי:

dot-1 ייצוג וקידום מול משרדי ממשלה
הסרת חסמים בירוקרטיים וקידום מהיר של תכניות.

dot-1 הטמעת חוקים סביבתיים (אריזות, פסולת אלקטרונית, אוויר נקי ועוד)
ייעוץ וליווי מול תאגידי מחזור ומול הרגולטורים בהליך בחירת הזרמים ובעמידה בתנאי החוק.

dot-1 חוות דעת סביבתיות
עריכת ניירות עמדה למשרדי ממשלה ולוועדות התכנון.

dot-1 קולות קוראים של משרדי ממשלה להשגת תקציבים
מענה מלא לקולות קוראים משלב בדיקת ההתאמה, דרך הכנת התכנית והגשתה ועד השגת התקציב.
ברשותנו ידע רב, היכרות מעמיקה וניסיון עשיר בעבודה מול הגורמים המתקצבים.

dot-1 חוקי עזר עירוניים
עריכה והטמעה של ערכים סביבתיים בחוקי העזר העירוניים.

צרו קשר ונשמח לעזור >>