הקמת מערך פסולת חדש או שיפור המערך הקיים דורשים תכנון מקדים קפדני ויישום מורכב הן מההיבט הטכני והן מזה הקהילתי. יועצי אקו-ויז'ן ינהלו עבורכם את הפרויקט החל מעריכת הסקרים המקדימים ועד שהמערך יגיע לפעילות סדירה בשיתוף פעולה עם התושבים. הנכם מוזמנים לפנות אלינו גם לייעוץ נקודתי בכל שלב בדרך.

שלב 1 – סקרי פסולת ומיפוי של הצרכים והמצב הקיים

אפיון יסודי ומדויק של הפסולת הקיימת לפי כמויות, הרכב, סוגים בהתפלגות לפי אזור, מועדי השלכה, זהות המשליכים, כלי אצירה, איכות ההפרדה, תדירות הפינוי ועלויות הפינוי.

שלב 2 – הצגת חלופות למערך הפסולת

על סמך סקר המצב הקיים יוצגו לבחירתכם מספר חלופות מפורטות למערך איסוף ומחזור שמתאימות במיוחד לצורכיכם.

איסוף ראשון של קרטונים בישובי אל קסום

שלב 3 – יישום מלא של המערך הנבחר

dot-1 היערכות והתקשרויות
dot-1 
ניהול תהליכי התקשרות מול מספר רב של קבלנים
dot-1 
ייעוץ בבחירת ספקים
dot-1 
עריכת מכרזים לרכישת כלי אצירה, לאיסוף פסולת
   וחומרים למחזור, לפרסום והסברה ועוד
dot-1 
הקמת המערך בפועל
dot-1 
בקרה ופיקוח על עבודת הקבלנים
dot-1 
סנכרון העבודה בין הגורמים השונים
dot-1 
עמידה בלוחות זמנים עד להפעלת המערך

פיקוח שוטף

פיקוח על התנהלות מערך האיסוף בשגרה ועל איכות עבודתו לאורך זמן.

שיתוף ציבור ומעורבות תושבים

הצלחת הפרויקט תלויה בשיתוף פעולה של התושבים. כדי להבטיח שיבינו את חשיבות המהלך, יהיו מרוצים מהפעלתו וירצו לקחת בו חלק, יש ללוות את הפרויקט לכל אורכו בפעילויות שיתוף, הסברה ופרסום.

אנו נבצע עבורכם את כל הפעילויות הדרושות כדי לוודא שהתושבים שלכם יהיו שותפים מלאים למהלך.
dot-1 
סקרי שביעות רצון ועמדות של התושבים – הצפת בעיות חשובות לפני תכנון הפרויקט.
dot-1 
שיתוף ציבור – הצגת החלופות האפשרויות לתושבים במפגשים מיוחדים לצורך קבלת חוות דעתם. תהליך זה תורם
לתחושת השייכות של התושבים ולמחויבותם לפרויקט ומאיר היבטים חשובים של החלופות.
dot-1 
פרסום והסברה – בשלב ההטמעה נספק לכם תכנית שנתית לפעילות הסברתית בבתי ספר, מתנ"סים, מועדוניות, אמצעי תקשורת, שילוט חוצות, עיתונות ועוד.  

מענה לקולות קוראים של המשרד להגנת הסביבה

ברשותנו ידע רב, היכרות מעמיקה וניסיון עשיר בעבודה מול הגורמים המתקצבים. אנו ניתן לכם מענה מלא לקולות קוראים משלב בדיקת ההתאמה, דרך הכנת התכנית והגשתה ועד השגת התקציב.

צפו בפרויקטים שבוצעו >>

צרו קשר ונקבע פגישה >>

הקמת מערך פסולת חדש או שיפור המערך הקיים דורשים תכנון מקדים קפדני ויישום מורכב הן מההיבט הטכני והן מזה הקהילתי. יועצי אקו-ויז'ן ינהלו עבורכם את הפרויקט החל מעריכת הסקרים המקדימים ועד שהמערך יגיע לפעילות סדירה בשיתוף פעולה עם התושבים. הנכם מוזמנים לפנות אלינו גם לייעוץ נקודתי בכל שלב בדרך.

שלב 1 – סקרי פסולת ומיפוי של הצרכים והמצב הקיים

אפיון יסודי ומדויק של הפסולת הקיימת לפי כמויות, הרכב, סוגים בהתפלגות לפי אזור, מועדי השלכה, זהות המשליכים, כלי אצירה, איכות ההפרדה, תדירות הפינוי ועלויות הפינוי.

שלב 2 – הצגת חלופות למערך הפסולת

על סמך סקר המצב הקיים יוצגו לבחירתכם מספר חלופות מפורטות למערך איסוף ומחזור שמתאימות במיוחד לצורכיכם.

שלב 3 – יישום מלא של המערך הנבחר

dot-1 היערכות והתקשרויות
dot-1 
ניהול תהליכי התקשרות מול מספר רב של קבלנים
dot-1 
ייעוץ בבחירת ספקים
dot-1 
עריכת מכרזים לרכישת כלי אצירה, לאיסוף פסולת
   וחומרים למחזור, לפרסום והסברה ועוד
dot-1 
הקמת המערך בפועל
dot-1 
בקרה ופיקוח על עבודת הקבלנים
dot-1 
סנכרון העבודה בין הגורמים השונים
dot-1 
עמידה בלוחות זמנים עד להפעלת המערך

פיקוח שוטף

פיקוח על התנהלות מערך האיסוף בשגרה ועל איכות עבודתו לאורך זמן.

שיתוף ציבור ומעורבות תושבים

הצלחת הפרויקט תלויה בשיתוף פעולה של התושבים. כדי להבטיח שיבינו את חשיבות המהלך, יהיו מרוצים מהפעלתו וירצו לקחת בו חלק, יש ללוות את הפרויקט לכל אורכו בפעילויות שיתוף, הסברה ופרסום.

אנו נבצע עבורכם את כל הפעילויות הדרושות כדי לוודא שהתושבים שלכם יהיו שותפים מלאים למהלך.
dot-1 
סקרי שביעות רצון ועמדות של התושבים – הצפת בעיות חשובות לפני תכנון הפרויקט.
dot-1 
שיתוף ציבור – הצגת החלופות האפשרויות לתושבים במפגשים מיוחדים לצורך קבלת חוות דעתם. תהליך זה תורם
לתחושת השייכות של התושבים ולמחויבותם לפרויקט ומאיר היבטים חשובים של החלופות.
dot-1 
פרסום והסברה – בשלב ההטמעה נספק לכם תכנית שנתית לפעילות הסברתית בבתי ספר, מתנ"סים, מועדוניות, אמצעי תקשורת, שילוט חוצות, עיתונות ועוד.  

מענה לקולות קוראים של המשרד להגנת הסביבה

ברשותנו ידע רב, היכרות מעמיקה וניסיון עשיר בעבודה מול הגורמים המתקצבים. אנו ניתן לכם מענה מלא לקולות קוראים משלב בדיקת ההתאמה, דרך הכנת התכנית והגשתה ועד השגת התקציב.

צפו בפרויקטים שבוצעו >>

צרו קשר ונקבע פגישה >>

איסוף ראשון של קרטונים בישובי אל קסום