חוק חובת המכרזים מטיל על הרשויות המקומיות נטל כבד הדורש זמן, כוח אדם וידע מקצועי, סביבתי ורגולטורי.

יועצי אקו-ויז'ן מנוסים מאוד בפרויקטים סביבתיים מורכבים ויערכו עבורכם את המכרזים על כל הכרוך בהם, לרבות:

dot-1 סקר צרכים
dot-1 אפיון הדרישות
dot-1 
כתיבת המכרז
dot-1 
פרסום המכרז
dot-1 
ריכוז שאלות ותשובות
dot-1 
ניהול סיור קבלנים
dot-1 
בדיקת ההצעות
dot-1 
הגשת המלצה לזוכה

צרו קשר ונשמח לשמוע פרטים נוספים על המכרז הדרוש לכם >>

חוק חובת המכרזים מטיל על הרשויות המקומיות נטל כבד הדורש זמן, כוח אדם וידע מקצועי, סביבתי ורגולטורי.

יועצי אקו-ויז'ן מנוסים מאוד בפרויקטים סביבתיים מורכבים ויערכו עבורכם את המכרזים על כל הכרוך בהם, לרבות:

dot-1 סקר צרכים
dot-1 אפיון הדרישות
dot-1 
כתיבת המכרז
dot-1 
פרסום המכרז
dot-1 
ריכוז שאלות ותשובות
dot-1 
ניהול סיור קבלנים
dot-1 
בדיקת ההצעות
dot-1 
הגשת המלצה לזוכה

צרו קשר ונשמח לשמוע פרטים נוספים על המכרז הדרוש לכם >>