btn-4

ייעוץ סטטוטורי

אישור התכנית מתעכב ואתם לא מבינים למה? צריכים לענות לקול קורא או ליישם את חוק האריזות? נשמח לחלץ אתכם מהמבוך הבירוקרטי.
[קראו עוד…]

btn-3

תסקירים ותכניות

כדי לאמוד את השפעת הפרויקט על סביבתו ולמזער אותה אנו עורכים תסקירים ותכניות, לומדים את התמונה המלאה ונותנים פתרונות אפקטיביים.
[קראו עוד…]

btn-2

פרויקטים סביבתיים

אנו מתכננים ומוציאים לפועל פרויקטים רחבי היקף בעלי השפעה על הסביבה ומבצעים אותם עבורכם משלב התכנית ועד השלמת היישום בשטח.
[קראו עוד…]

btn-1

ניהול מערכי פסולת

הכנת תכנית אב לניהול פסולת ויישומה בפועל הוא תהליך אשר אורך מספר שנים. לנו הידע, הסבלנות והניסיון ללוות את הרשות לאורך כל התהליך.
[קראו עוד…]